El Falı

Kullanım Şartları

El Falı Web Sitesi ve Uygulaması Kullanım Koşulları 

İş bu Kullanım Şartları, El Falı uygulaması ile (bundan böyle EL FALI olarak anılacaktır) tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle 
KULLANICI olarak anılacaktır) arasındaki kullanım şartlarını içermektedir. 

KULLANICIlar, EL FALI'de sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlanarak veya herhangi 
bir şekilde uygulamaya erişim sağlayarak 18 yaşından büyük olduklarını veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendilerine 
bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduklarını; iş bu Kullanım Şartları'nın tamamını okuduklarını ve içeriğini 
tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. 
Bu KULLANICIlar El Falı tarafından iş bu Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

EL FALI sitesi ve uygulaması içeriğinde bulunan fal yorumları tamamen hayal gücü ile eğlence amaçlı üretilmiştir. 
Herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez ve doğruluk içermemektedir. EL FALI'nda yapılan yorumlar geleneksel fal 
dilinin sohbet ve eğlence amaçlı sunulmuş bir şeklidir. Yorumcuların sunduğu içerik yanlış anlamalar 
oluşturabileceğinden çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir. 

13 yaşından küçüklerin EL FALI sitesi ve uygulamasını kullanmaması tavsiye olunur. 13 yaşından küçük KULLANICILAR hangi siteleri ve uygulamaları kullanabilecekleri konusunda ebeveynlerine danışabilirler. 


Bu sitenin ve uygulamanın yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. 

EL FALI sitesinde ve uygulamasında bulunan hiçbir yazı; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, 
başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden 
başka bir web sitesinde veya uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. 

EL FALI'nda KULLANICI olmak için uygulamanın indirilmesi yeterlidir. Hiçbir şekilde kişisel bilgilerinizi depolamıyoruz.

EL FALI, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu KULLANICI bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 

Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. KULLANICIların eklediği içeriklerden dolayı oluşabilecek her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu kullanıcılara aittir. Bu sebeple EL FALI'na rücu kesinlikle mümkün değildir. EL FALI ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır. 

Yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak EL FALI girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, kullanıcılar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir. 

KULLANICI site veya uygulama üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez. 

KULLANICI, EL FALI sitesinde ve uygulamasında yayımladığı, paylaştığı içeriklerden 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda yer alan ve aşağıda sıralanmış hükümler çerçevesinde sorumludur: 

* İntihara Yönlendirme: Başkasını intihara azmettirmek, teşvik etmek, başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek suçtur ve kabul edilemez. 
* Çocukların Cinsel İstismarı: On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar suçtur ve kabul edilemez. 
* Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermek suçtur ve kabul edilemez. 
* Sağlık için Tehlikeli Madde Temini: Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara vermek suçtur ve kabul edilemez. 
* Müstehcenlik: Müstehcen görüntülerin, yazı veya sözlerin, içeriğin yayımlanması, paylaşılması suçtur ve kabul edilemez. 
* Fuhuş: Bir çocuğu, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, aracılık etmek suçtur ve kabul edilemez. 
* Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama: Çocukların, kişilerin kumar oynaması için yer ve imkân sağlamak suçtur ve kabul edilemez. 
* Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar: Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek veya sövmek suçtur ve kabul edilemez. 

EL FALI üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen KULLANICIlara aittir. EL FALI tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini ve paylaşmamasını önerir. 

EL FALI, site dahilindeki interaktif alanlarda KULLANICIların yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir. EL FALI hiçbir sebep beyan etmeden KULLANICIların eklediği içerikleri siteden ve uygulamadan kaldırma hakkına sahiptir. 

KULLANICIlar EL FALI sitesinde ve uygulamasında, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme gönderemez ya da iletemez. Diğer KULLANICIlardan herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası veya eposta adresi veremez. 

KULLANICI bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. 

KULLANICI verilerinin EL FALI'nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (KULLANICInın bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, uygulamanın açık olduğu telefonun umuma açık alanda unutulması veya çalınması vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan EL FALI sorumlu değildir. 

EL FALI, hiçbir KULLANICInın davranışından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin ve uygulamanın kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar KULLANICIlar arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir. 

EL FALI sitesi ve uygulamasında fallara yapılan yorumlardan falcılar sorumludur. Yazılarda insani değerleri küçük düşürücü, yasalara ve devlete karşı herhangi bir propaganda yapmak kesinlikle yasaktır. 

EL FALI hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICIlara yorum talep etmek için kullandıkları yorum kredilerini veya yorum ücretini iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir. 

EL FALI, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli ve süresiz sona erdirebilir, ücretli hale getirebilir. 

EL FALI, KULLANICIların gizliliğini ihlal etmeden, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla uygulama veya web sitesi üzerinde anonim kullanım bilgileri toplama yöntemleri kullanabilir. EL FALI, bu anonim bilgileri istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, EL FALI ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. 

EL FALI hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICIların üyeliklerini iptal etme, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme ve/veya iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. 

EL FALI'nın iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICIların üyelik bilgileri EL FALI tarafından saklanacaktır. 

EL FALI, Kullanım Şartları'nı tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. 


Son güncelleme tarihi: 17 Ağustos 2015